NLF / Motorfly / Digitalt Klubbledermøte onsdag 2. desember kl 19.00
Laupsa John Eirik

Digitalt Klubbledermøte onsdag 2. desember kl 19.00

Illustrasjon: Skybrary

De år det ikke avholdes seksjonsmøter og luftsportsting er det anbefalt å avholde klubbledermøte i seksjonene. Disse møtene er ikke besluttende, men viktige for å holde en god kommunikasjon og oppfølging av virksomheten i tingperioden. 

Klubbledermøtet er primært rettet mot klubbledere og øvrige sentrale tillitsvalgte i flyklubbene da de faglige sakene som blir behandlet først og fremst ses på fra et lederperspektiv.

Orienteringene legges opp slik at klubbenes ledelse skal ha overordnet informasjon, og vi anbefaler at klubbene deltar med to personer hver.    

Påmelding gjøres via denne lenken: https://nlf.pameldingssystem.no/nlf-motorflyseksjonen-klubbledermote-digitalt

Program og invitasjon som er utsendt til flyklubbene har dere her: