NLF / Motorfly / Instruktørutdannelse med støtte fra NLF/Motorflyseksjonen - 2020
Laupsa John Eirik

Instruktørutdannelse med støtte fra NLF/Motorflyseksjonen - 2020

Foto: NLF Seilflyseksjonen

 

Det ble under seksjonsmøtet i 2019 vedtatt at Motorflyseksjonen skal bidra med støtte til kandidater som ønsker å utdanne seg til instruktører for en fremtidig rolle som klubbinstruktør. Motorflyseksjonens styre ønsker derfor at flyklubbene kartlegger behovet for instruktører i egen flyklubb, samt kartlegge potensielle instruktørkandidater i flyklubben. Flyklubbene må deretter melde inn kandidater de anbefaler via denne portalen innen 31.03.2020: https://nlf.pameldingssystem.no/instruktoruttdannelse-med-stotte-fra-nlf-motorflyseksjonen-2020

Spørsmål om ordningen kan rettes til fagkontakt i Motorflyseksjonen via følgende e-post: stian.kultorp@nlf.no