NLF / Motorfly / Kontakt oss
George Lundberg

Kontakt oss

Sekretariatet

Postadresse/Besøksadresse
Motorflyseksjonen/NLF
Møllergata 39
0179 OSLO 

Telefon 23 01 04 50
E-mail: post@nlf.no

--------------------------------------------------------------------------------
Fagkontakt motorfly

Einar Bjørnebekk
Direkte telefon : 97 123 448
 
E-post:  eb@nlf.no
--------------------------------------------------------------------------------
Fullstendig kontaktliste NLF
--------------------------------------------------------------------------------
Styret i Motorflyseksjonen 2015-2017
--------------------------------------------------------------------------------
Komiteer og utvalg:
Sikkerhets og Utdanningskomiteen
Akrokomiteen
Konkurransekomiteen
Ski- og sjøflykomiteen
--------------------------------------------------------------------------------