NLF / Motorfly / Ledermøtet 2017 i motorflyseksjonen.
Santiago Amengual

Ledermøtet 2017 i motorflyseksjonen.

Motorflyseksjonens styre innbyr valgte ledere i klubbene til ledermøte på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, søndag 2. April 2017. Ledermøtet går av stabbelen i samband med seksjonsmøtet og Luftsporttinget 2017.

Hensikten med ledermøtet er å holde klubbene og seksjonsstyrene gjensidig informert om det arbeidet som pågår i styret og om de saker som opptar klubbene. Ledermøtet har ingen formell status, men seksjonsstyret kan fremlegge saker, som ikke er seksjonsmøte- eller tingsaker (jfr.NLF/NAKs lov  §§ 14-5 og 11),  for ledermøter til avgjørelse.

Til ledermøtet innbys primært klubbens valgte leder. Dersom leder ikke kan stille oppfordrer vi til at klubben sender nestleder eller annen representant. Det er åpent for flere deltakere dersom det er ønskelig, men kun en representant fra hver klubb vil inngå i reisefordelingsprinsippet.

Rammetidspunkter:
Søndag 2. april kl. 10.00-16.00. Det blir også servert lunsj i løpet av  denne dagen.

Her er det foreløpige programmet

  • Innføring av LAPL. Hva betyr dette for klubbene og hvordan fungerer dette idag.
  • DTO som erstatter av dagens RF (flyskolene i klubbregi).
  • Enklere idrettslag, klubbstyrearbeid, økonomistyring og regnskapssystem
  • Oppdatering på lovverk med Torkell Sætervadet
  • En enklere hverdag med et nytt medlemssystem i NLF
  • Åpen time - mulighet for diskusjon og orientering rundt saker de fremmøtte ønsker tatt opp.

Send gjerne inn forslag på saker eller tema dere ønsker å ta opp.

Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på hjemmesiden til motorflyseksjonen. Endelig program sendes deltagerne i forkant av arrangementet.

Påmelding skjer kun via webskjema, og lenke blir utsendt fra NLF til klubbenes kontaktperson pr. e-post den 15. februar. Dersom klubben din ikke har mottatt lenke til påmeldingsskjema, tar du kontakt med undertegne på epost motorfly@nlf.no.

mvh

Santiago Amengual
Konstituert fag- og avdelingssjef motorflyseksjonen
Norges Luftsportforbund (NLF)