NLF lander avtale om flyging utenom åpningstid på Avinors flyplasser

Skrevet av George Lundberg
Foto: Avinor

NLF har arbeidet intenst i lengre tid med å få i stand en avtale med Avinor om tilgang til flyplassene og lufthavnene utenom åpningstid. En overordnet avtale ble endelig signert 16.12.2011. Avtalen vil være en medlemsfordel i NLF og vil forhåpentligvis gjøre det mulig å benytte flyplassene til Avinor i perioder de er ubemannet.

Avinor og NLF er enige om en avtalestruktur bestående av:

  • Intensjonsavtale mellom Avinor AS og NLF sentralt
  • Lokal avtale mellom den enkelte lufthavn og stedlige NLF-klubb
  • Tilslutningserklæring fra NLF-piloter som ønsker å fly i hht. ordningen

Avtalen mellom NLF og Avinor gir klubber og piloter i NLF en overordnet avtale, samt en mal for å forhandle frem en lokal avtale på hver enkelt plass rundt om i landet. Det er intensjonen at de lokale klubbene nå skal benytte malen og forhandle med den lokale flyplassen om en avtale om bruk av plassen utenom åpningstid. I tillegg kan hver enkelt pilot fra andre klubber tilslutte seg den lokale avtalen gjennom et fjernbetjeningssystem som skal opprettes av NLF. 

Les mer om saken i FLYNYTT.

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK