NLF / Motorfly / Nyheter

Innstillinger til Motorflyseksjonens hederstegn meldes til fagsjef på e-postadresse motorfly@nlf.no. For seksjonshederstegn er fristen for å fremme forslag som ønskes tildelt i 2013 satt til den 28. februar 2013.

Flystripa er brøytet og åpen for trafikk. Baneretningen er ca 12/30 og elevation 700'. Banen ligger nær grensa så vær obs på at det er fort gjort å fly for langt. Kafeen er åpen tirsdag-søndag kl. 12:00-18:00.

NLF/Motorflyseksjonen har vært kontaktledd for Jeppesen for Airfield Manual Norway i en årrekke. Dette legges nå om slik at de som har behov for manualen handler den direkte fra Jeppesen fra 2013.

Ny leder i motorflyseksjonen søkes! Er dette noe for deg eller noen du kjenner?
Ta kontakt!

Line Brøto
Leder av valgkomiteen i motorflyseksjonen
Mail: linebroto@hotmail.com
Mob: 98 42 50 45)

NLF

NLF har inngått avtale med det svenske bookingsystemet Myweblog om tilgang til NLFs medlemsdata for de klubbene/medlemmene som ønsker dette. I tillegg viderefører foretaket Melwin AS bookingmodulen i NLFs medlems- og lisenshåndteringssystem. Dermed blir valgfriheten for klubbene større.

NLF

Valgkomiteen innbyr klubbene til å komme med forslag til de valg av seksjonsstyrer og forbundsstyrer som skal foregå på seksjonsmøtene og Luftsportstinget i april. De er særlig opptatt av at det kommer inn forslag på engasjerte kvinner som er villige til å stille til valg. Forslag til valg må være kommet inn til valgkomiteen innne 25. februar 2013. Detet fremkommer i den e-posten som er sendt alle klubber tilsluttet NLF.

Til venstre kultursjef i Elverum Kommune Line M. Rustad og til høyre ordfører Erik Hanstad
NLF
Generalsekretær i NLF John Eirik Laupsa har ledet oppbyggingen av Rikssenteret for seilfly på Starmoen siden starten i 1990. I går ble han hedret for innsatsen med Elverum kommunes kulturpris.

Innspill til valgkomiteen vedrørende kandidater til styret i motorflyseksjonen. Valgkomiteen i tingperioden 2013-2015 består av følgende personer.

EASA har jobbet med å forenkle utdannelsen til instrumentflyging. Denne artikkelen informerer om hvordan du kan komme med dine kommentarer om regelverket direkte til EASA .