NLF / Motorfly / Nyheter
Til venstre kultursjef i Elverum Kommune Line M. Rustad og til høyre ordfører Erik Hanstad
NLF
Generalsekretær i NLF John Eirik Laupsa har ledet oppbyggingen av Rikssenteret for seilfly på Starmoen siden starten i 1990. I går ble han hedret for innsatsen med Elverum kommunes kulturpris.

Innspill til valgkomiteen vedrørende kandidater til styret i motorflyseksjonen. Valgkomiteen i tingperioden 2013-2015 består av følgende personer.

EASA har jobbet med å forenkle utdannelsen til instrumentflyging. Denne artikkelen informerer om hvordan du kan komme med dine kommentarer om regelverket direkte til EASA .

NLF

Luftsportstinget og seksjonsmøtene vil bli avholdt på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen lørdag 6. og søndag 7. april 2013. Lørdag 6. april avholder de enkelte seksjoner sine seksjonsmøter og søndag 7. april avholdes Luftsportstinget.

Nils-Harald Hansen gjør seg klar for trening
NLF Motorflyseksjonen anbefaler alle som flyr å ta videreutdanning innen akroflyging. Det er en fantastisk følelse å mestre flyet i looper og roller. Man opparbeider seg en større forståelse for aerodynamiske påvirkninger og blir tryggere på at man mestrer å komme ut av unormale stillinger.

Det årlige koordineringsmøtet for akroflyging i norden ble i 2012 avholdt i Helsinki. Referatet fra møtet er vedlagt nederst i denne artikkelen.

Luftfartstilsynet har besluttet at nasjonale sertifikater blir ugyldige fra ikrafttredelse av EASA Part-FCL i Norge i april 2013. AIC N 10/12 beskriver dette nærmere.

Det går mot kaldere vær og det er på tide å tenke på hvilke vurderinger man må gjøre på dager med frost og rim og etterhvert snø. Det britiske CAA har laget en brosjyre og en AIC om temaet. Begge er vedlagt nederst i denne artikkelen.

Nedenfor finner du en oppsummering av ledermøtet. Presentasjonene fra ledermøtet er vedlagt nederst i artikkelen.

Det ble avholdt Ledermøte i Motorflyseksjonen den 22/9 på Gardermoen og det var  godt oppmøte.