NLF / Motorfly / Nyheter

NLF har den siste tiden hatt dialog med Avinor i forbindelse med innføringen av parkeringsavgift på Avinors lufthavner. Luftsportsutøvere har fått unntak fra parkeringsavgiften.

Bjarne Eskestrand fra Bergen Aero Klubb ble 29. mars 2011 tildelt NAKs sølvmedalje med diplom som er Norges Luftsportforbunds nest høyeste utmerkelse. Utmerkelsen tildeles norske og utenlandske statsborgere som på en særlig fortjenestefull måte har støttet Norges Luftsportforbund eller forbundets arbeid.

Flyværtjenesten met.no er veldig interessert i tilbakemelding på tjenestene de tilbyr oss privatflygere. Pilotene tilknyttet NLF oppfordres sterkt til å gjennomføre undersøkelsen nedenfor.

EASA har publisert Part-FCL i EUR-Lex som er EUs offisielle side for regelverk. Tilleggsmaterialet i form av detaljforskrifter har også blitt publisert og er vedlagt artikkelen.
Du finner regelverket på følgende lenker:

NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet.

NLF har til sammen mottatt over kr 200.000 i spillemidler.
NLF

Ved søknadsfristens utløp i november hadde 14 NLF-klubber søkt om støtte til utstyr med en total anskaffelseskostnad på kr. 722.037,-. Samlet søknadssum var på kr. 240.800,- (en tredjedel av anskaffelseskostnaden). NLF har fått tildelt kr. 204.700,- som er 85 prosent av søknadsbeløpet.

Motorflyseksjonen ber klubbene om å rapportere inn aktivitetstall for 2011. Vi ber om at dere engasjerer klubbarkivarene til å levere tallene på MelWin. Det er kun registrerte klubbarkivarer som har tilgang til denne funksjonen i MelWin.

NLF Motorflyseksjonens flytryggingsprosjekt GAP har et eget domene, gap.no.

Per Reidar Andersen gikk bort 1. januar 2012. NLF og Motorflyseksjonen mottok budskapet med sorg. Per Reidar har vært en viktig brikke i NLF/NAK sitt liv og gjort mye for Motorflyseksjonen gjennom mange år.