NLF / Motorfly / Nyheter

Miniseminaret er fulltegnet.

Luftfartstilsynet arrangerer i samarbeid med Norges Luftsportforbund miniseminar for å sette fokus på sikkerhet under flyoppvisning. Seminaret er rettet mot arrangører, ansvarlig personell og oppvisningsflygere.

Det er tid for å oppsummere fjorårets fly-aktivitet. Du kan levere skjema til ABC of Flying innen 15. april og vinne en iPad Mini.

NLF

Samordnet rapportering 2017 åpnet 1. april. Registreringen må være fullført i løpet av april. Vi har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2015. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer.

Seksjonsstyret begrunner nominasjonen med at Torkell har vist stort engasjement som redaktør av Flynytt og rådgiver i NLF over flere år.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven åpner for noen unntak som er beskrevet i loven og som er akseptert som allment anerkjente nytteformål.

NLF

På Luftsportstinget 2017 ble Rolf Liland gjenvalgt som president for to nye år. Rolf har vært forbundets president siden 2013. Også Mariann Brattland som har vært 2. visepresident siden 2015 ble gjenvalgt. Ny i presidentskapet er Asle Sudbø.

Luftsportstinget valgte et nytt styre, som var enstemmig innstilt på årets seksjonsmøte i NLF Motorflyseksjonen. 

NLF

Her finner du innkalling og alle saksdokumenter til Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2017.

Motorflyseksjonens styre innbyr valgte ledere i klubbene til ledermøte på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, søndag 2. April 2017.