NLF / Motorfly / Presentasjoner fra fagseminaret 2013 -alt er lagt ut
George Lundberg

Presentasjoner fra fagseminaret 2013 -alt er lagt ut

LN-DAV Hattfjelldal FK
Foto: ukjent

Presentasjoner fra helgens seminar
De fleste presentasjonene fra NLF/Motorflyseksjonens fagseminar 2013 legges ut nederst i denne artikkelen. Motorflyseksjonen oppfordrer klubbene til å benytte disse som grunnlag for klubbkvelder. Denne artikkelen vil bli oppdatert de neste dagene etter hvert som presentasjonene blir samlet inn.

Det blir også utarbeidet en presentasjon som oppsummerer alle foredragene som er avholdt i løpet av seminaret. Styrene i klubbene oppfordres til å be om at representantene som deltok på fagseminaret gjennomgår denne for klubbenes styrer.

ATO
-manualen finner du her: https://www.dropbox.com/sh/uxqhrnoao692fqq/WE73S3e310

Praktiske lenker for ATO-arbeid finner du her: https://www.dropbox.com/sh/r8v6ouj9cjw8ixc/Pxe8zOjWHB

SHT
Det ble stilt spørsmål om SHT har planer om å legge ut havarirapporter eldre enn 1980 på sin hjemmeside.
Administrasjonen og avdelingsdirektør for luftfartsavdelingen har svart at SHT ikke har planer om å legge ut enda eldre rapporter enn de pt 1129 rapportene som allerede ligger på hjemmesiden. SHT har planer om å tydeliggjøre på nettet at blant de eldste rapportene er det kun lagt ut rapporter etter dødsulykker eller andre større hendelser.

Sist oppdatert 27.11.2013 Kl. 21:30