NLF / Motorfly / Per Reidar Andersen 1938-2012
George Lundberg

Per Reidar Andersen 1938-2012

Per Reidar Andersen gikk bort 1. januar 2012. NLF og Motorflyseksjonen mottok budskapet med sorg. Per Reidar har vært en viktig brikke i NLF/NAK sitt liv og gjort mye for Motorflyseksjonen gjennom mange år.

Per Reidar har hatt en mangeårig karriere som flyger og instruktør både i Forsvaret og sivilt. Han har med en rekke tillitsverv og utmerkelser vært en stor resurs og en stor personlighet i flymiljøet.

Per Reidar bisettes i Høybråten Kirke fredag 6 januar kl. 14.00.