NLF / Modellfly / FAI sportslisens
Jon Gunnar Wold

FAI sportslisens

Som medlem av FAI er det NLF som utsteder FAI Sportslisens til sine medlemmer. Innehaver av sportslisens blir registrert av NLF i FAIs database og får tilsendt en FAI-lisens elektronisk eller pr. post (avhengig av e-info valget ditt i MelWin). Denne gir anledning til å delta i konkurranser i regi av FAI, enten det er World Cup, EM eller VM. Sportslisensen er gyldig i alle land som er medlem i FAI.

Sportslisensen utstedes til:

  • utøvere som skal representere Norge i FAI-mesterskap
  • utøvere som skal delta i rekordforsøk
  • utøvere som skal delta i NM (Gjelder kun FAI-klasser, og ikke norsk klassemesterskap)

Innehavere av FAI Sportslisens forutsettes også å ha satt seg inn i FAI Sporting Code for sin gren. Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å be om utstedelse av Sportslisens fra NLF dersom de skal delta i konkurranser hvor det kreves. Sportslisensen er gyldig fra og med det tidspunkt giroen er betalt. (For tiden er det kun porto/eksp. gebyr på kr 85,-)

For å be om FAI sportslisens sender du e-post til melwin@nlf.no og opplyser om ditt medlemsnr.

Her kan du sjekke om din sportslisens er gyldig: http://www.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences