NLF / Hps / For instruktører
Nilsen Trond

For instruktører

Her finner du som er instruktør linker til materiell du kan ha behov for i forbindelse med kurs.

 1. Presentasjon om medlemsskap, lisens og forsikring for nybegynnerkurs - Powerpoint - Pdf
 2. Mal for Kurskontrakt
 3. Ansvarsfraskrivelsesskjema for kurs
 4. Ansvarsfraskrivelsesskjema for prøvedag - Engelsk versjon
 5. Kursregistrering skjer i Idrettskurs
 6. Lisensfornyelsesskjema og bruksanvisning for dette
 7. Progresjonsskjema i Excel og Pdf
 8. I SportsAdmin gir man elever/medlemmer forsikring
 9. Melde inn kurselever i klubb gjøres i Klubbadmin
 10. Intro til Min Idrett
 11. Evalueringsskjema på SurveyMonkey: Norsk og Engelsk
 12. Oppgavesamling ligger HER for fri nedlasting og utdeling
 13. Hjelp til: Idrettskurs - KlubbAdmin - SportsAdmin
 14. Huskeliste for avholdelse av kurs
 15. Lærebok - Instruksjon i Hanggliding - Paragliding
 16. Godkjenne elektronisk fornyelse/utstedelse - sjekke innlagte timer/turer - bruksanvisningen er for nivå 2 fornyelse, men prinsippet er det samme for utstedelseskursene
 17. Hvordan tolke det man ser i ekurs som instruktør