NLF / Hps / For instruktører
Nilsen Trond

For instruktører

Her finner du som er instruktør linker til materiell du kan ha behov for i forbindelse med kurs.

  1. Presentasjon om medlemsskap, lisens og forsikring for nybegynnerkurs - Powerpoint - Pdf
  2. Mal for Kurskontrakt
  3. Ansvarsfraskrivelsesskjema for kurs
  4. Ansvarsfraskrivelsesskjema for prøvedag
  5. Kursregistreringsskjema - OBS! Skal sendes til melwin@nlf.no av Faglig leder eller Skolesjef
  6. Lisensutstedelsesskjema og bruksanvisning for dette
  7. Progresjonsskjema i Excel og Pdf