Problemer - Rotax 912/914 tenningsmoduler

Motordiskusjoner

Moderatorer: Kurt Hansen, Roger Holm

Problemer - Rotax 912/914 tenningsmoduler

Innlegg Lyche Kai » 05 Apr 2014 18:39

I vår svenske søsterorganisasjon KSAK pågår for tiden en utredning om tenningsmodulene som er montert på Rotax 912- og 914 motorene. En lett redigert versjon av det som til dato har nådd MFS, gjengis nedenfor:

1. Viktigt flygsäkerhetsmeddelande om Rotax tändboxar
I höstas fick ett flygplan med Rotax motorstopp i landningsvarvet strax efter start från
Norrköping. Motorrn hade stannat redan på marken innan start men gått igång igen. Vi
misstänkte bränslepumpen. Nu har fabriken undersökt motorn och konstaterat att
bränslepumpen var ok. Men båda tändboxarna visade sig ha fel som uppträdde intermittent.

Ett lurigt och otrevligt fel således. Felet upptäcktes inte ens under provkörning efter
reparation av flygplanet efter haveriet på fabriken utan först senare när den inte startade. Så
vårt råd till alla som flyger med Rotaxmotor: Om motorn stannar på marken men startar igen
så flyg inte utan att tändboxarna byts för det intermittenta felet upptäcker man nog inte vid
provkörning.

Om motorn i luften tappar varv tillfälligt kan det vara en av boxarna som felade.
Att veta vilken kanske inte är lätt. Testa inte tändboxarna i luften, för motorn stoppar
omedelbar om det bara är den felande som är inkopplad. Rapportera till den tekniskt ansvariga i klubben alla misstänkta felfunktioner.

2. Viktigt kompletterande flygsäkerhetsmeddelande om Rotax tändboxar
Liknande problem har funnits på andra håll, och det har framkommit en del mycket viktig information:
• Problemen har sin grund i överhettning.
• Flygplanstillverkarna följer inte alltid Rotax installationsanvisningar varför tändboxarna på vissa flygplan inte får tillräcklig kylning.
• Elektronik av detta slag får sämre funktionalitet om överhettning en gång ägt rum och skall bytas.
• Eftersom båda tändboxarna kan få samma problem kan deras funktionalitet i vissa fall nedsättas samtidigt. Man kan anta att ett större antal tändboxar har fått detta problem men att det bara drabbat den ena och därför inte observerats. Problemet kommer senare när även den andra drabbas.
• Tändboxarna skadas om de når en temperatur på minst 80 grader C.
• Det finns dekaler som kan placeras på tändboxarna som visar om de utsatts för övertemperatur. Sådan sats kan köpas av Rotax återförsäljare t ex via denna länk: http://lycon.se/ps/product.php?id_product=1067
• Det finns ett infoblad från Rotax:

CHECKING OF COMPONENT TEMPERATURE OF THE
ELECTRONIC MODULES FOR ROTAX 912 AND 914 (SERIES)

Det besrkriver problemet i detalj och visar även temperaturdekalen. Detta verkar inte vara känt på så många håll.
• Om temperaturproblem finns, går det att leda kylluft till tändboxarna. Någon har gjort det med en 1-tums (SCAT) slang. Någon har också flyttat isär tändboxarna (aktas!) så att luft kan komma mellan dem och kyla.

Råd tills vidare:
• Flyg inte om misstanke om överhettade tändboxar finns.
• Byt då tändboxar och förse dem med temperaturdekalen.
• Även om man inte haft problem så kan det vara idé att förse tändboxarna med temperaturdekaler i förebyggande syfte.
• Ta med kontroll av temperaturdekalerna vid daglig tillsyn.
• Om det finns temperaturproblem: anlita expertis som rättar grundproblemet i enlighet med Rotax anvisningar.

3. Ytterligare kompletterande information om tändboxar i Rotax
Dels lite information så att det inte går hysteri i frågan, och dels en del klarläggande så att inte
fel åtgärder vidtas.

Problemen gäller inte alla flygplanstyper, men man har nu flera rapporter bl.a gällande Zephyr. Cuby och MCR nämns också.

Rotax lär ha en nyare tändbox i sina senaste motorer. Om den klarar högre temperaturer känner vi inte till.

I det ovanståande nämndes åtgärder som vidtagits (obs inte bland rekommendationerna). Borde ha tillfogat: Att flytta tändboxar är inte tillrådligt. En sådan förändring gör troligen att
flygplanet inte längre är luftvärdigt. Så här har en kunnig person sagt: ”Det är ett såpass
allvarligt ingrepp som garanterat kommer att leda till värre konsekvenser än
ursprungsproblemet. Modulerna har en mycket noggrant uträknad upphängning med avseende
på vibrationer, så "eget meck" med dom får inte ske.” Rent allmänt skall man således tänka sig för innan man gör förändringar på sitt flygplan. Då kan man lämna typspecifikationen vilket gör flygplanet icke luftvärdigt.

Det har angivits ett par alternativa billigare återförsäljare av temperaturdekaler. Det
måste undersökas vilka Rotax godkänner.

När blir temperaturen hög vid tändboxarna?
Efter flygning när luftdraget runt motorn upphör, speciellt varma dagar. Akuta problem kan också uppstå efter längre markkörning innan start varma dagar, och ditto bratt utklatring. Sedan kan ju störningarna uppträda när som helts om tändboxarna redan en gång överhettats och det är det som är det otäcka. Det finns alltså ett direkt problem när boxarna överhettas och funktionen upphör, och ett kvarstående problem när ett av boxarna en gång (eller flera) har överhettats och fått otillförlitlig funktion.

Man kan fundera över vilka åtgärder man kan vidta efter flygning för att förhindra problem?
Strålningsvärmen från motorn räcker rätt länge och det händer att en motor inte kan startas
15-20 minuter efter det att den stängts av. En information till som kan sprida ljus över detta: ”Kunniga inom MC och snöskoterbranschen” hävdar även att värmen kan påverka boxarna så att styrsignalerna ger sämre gång på motorn även om den fungerar.
Lyche Kai
 
Innlegg: 46
Registrert: 11 Feb 2013 17:47

Gå til Motor

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester

cron