NLF / Seilfly / Fagmøte sikkerhet og utdanning 2. april 2017
Steinar Øksenholt

Seilflyseksjonen / Norges Luftsporforbund (S/NLF) innkaller klubber med skoletillatelser og sjekkinstruktørene (IK-1) til fagmøte for sikkerhet og utdanning i forbindelse med gjennomføringen av Seksjonsmøte og Luftsportstinget 2017. Samlingen dekker det vi tidligere har gjennomført som IK1/skolesjefsamling, men kan også denne gangen være relevant for andre fagpersoner i klubbene.

Møtene finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.
Det faglige programmet starter søndag 2. april kl 10:00 med registering fra kl 09:30
Møte avsluttes senest kl 16:00.

Påmelding: se link i utsendt info til inviterte
Påmeldingsfrist: fredag 10. mars 2017
 

Deltakeravgift for klubbrepresentanter er kr 650 (dagpakke inkl lunsj). Reiseforedlingsprinsippet vil bli benyttet for klubbrepresentanter.
IK-1-ere som ikke er klubbrepresentanter vil få dagpakke og reise dekket av S/NLF.

Fagmøte vil i år ha følgende programinnslag og tema:
Informasjon og oppdatering på seksjonsaktuelle saker og utvikling (ADM), Høydeflyging med seilfly (SAFETY), Part-Gliding (FCL og OPS), sertifikater (LAPL) og treningsorganisasjon (DTO, STO), Norsk Luftsportstilsyn vårt nye og fremtidige tilsyn for seilflyging, håndbokrevisjoner (SHB og IHB), Beholde medlemmer – dag 2 tilbud.

Kontakt fagsjef, Steinar Øksenholt 99 57 75 98 / snlf@nlf.no dersom du har spørsmål i forbindelse med fagmøte, påmelding eller andre praktiske spørsmål.