Invitasjon Seilflyseksjonens ledermøte 2012

Skrevet av Tommy Kristiansen

Ledermøte 14. april - er avlyst grunnet få påmeldte klubber

Seilflyseksjonens Styre har etter påmeldingsfristens utløp bestemt å avlyse ledermøte 14. April grunnet få påmeldte klubber. Ved fristens utløp var det under 50% av klubbene i Norge som var påmeldt og styret mener dette er for tynt grunnlag for å arrangere møte. 

Seilflystyret vil legge til rette for at flere av temaene vi hadde planlagt avholdes som en del av seilflykonferansen kommende høst. Mer informasjon om dette kommer i forbindelse med seilflykonferansen. 

Styret beklager dette.

 

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK