Seilflysport Nr 1 -2012 til påsken

Skrevet av 51380

Seilflysport Nr 1 -2012 er levert trykkeriet og blir levert posten for distribusjon mandag 19. mars.

I denne utgaven har vi tatt resultatene fra spørreundersøkelsen på alvor og satset mer på saker i tråd med svarene som kom inn. De betyr tester, teknikk, videregående opplæring og reisemål. Og selvfølgelig mye annet snadder sammen med de faste spaltene.

God fornøyelse!

Neste utgave som kommer i juni, vil etter styrets ønske i hovedsak fokusere på markesdføring av seilflyging. Det betyr dermed mye om PR og rekrutteringsarbeidet i S/NLF.

Du er hjertelig velkommen til å bidra med bilder, tekster eller ferdige artikler. Frist for saker er satt til 15 mai.

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK