NLF / Seksjon / Modellfly

RPAS-forskrift på høring

Luftfartstilsynet har sendt ut utkast til ny forskrift for ubemannede luftfartøy (RPAS) på høring. Forskriftens kapittel 2 inneholder foreslåtte regler for modellflyging. NLF er høringsinstans og utarbeider høringssvar.

Lt. Dons Skala stevne

Glåmdal RCK arrangerer Lt. Dons skala stevne
Klasser F4C, F4H og F4G
4-5 Juli 2015 på Maarud i SørOdal.
Teller som uttaksstevne for landslag
Vi begynner kl 0900 på lørdag.
Vi satser på camping for de som vil på Maarud Gård slik som tidligere.

Dato: 
Lørdag, 4. juli 2015 - 9:00