NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

Skjema for 2020 er nå tilgjengelig.

For 2020 skal følgende tre revisjonsdokumenter benyttes, og de er referert til i sikkerhetssystemet kapittel 01, pkt 1.2:

Vedlegg 1.1 Veiledning for klubben
Denne inneholder søknadsskjema om 1 års skoletillatelse og for evt. ny operativ leder.

Vedlegg 1.2 Revisjonsskjema for årlig revisjon av sportsflyklubber
Arkiveres, men kopi sendes kun inn til NLF/sportsflyseksjonen i ulike år '19, '21, '23 osv.

Vedlegg 1.3 Veiledning for revisjonsleder