NLF / Sportsfly / Sportsflyseksjonens styre og utvalg
Roger Holm

Sportsflyseksjonens styre og utvalg

Seksjonsstyret (MIKS) Funksjon Telefon epost Andre verv
Sigurd Brattetveit Styreleder 907 65 315 sigurd.brattetveit at hjertevakten no Medl. Luftsp.styret
Stein-Erik Lundblad Nestleder 912 05 050 sel at flyboat no  
Claudia Krüber Styremedlem 908 32 719 kruberc at gmail com  
Pål S. Vindfallet Styremedlem 913 90 499 pvindfallet at gmail com  
Stig Børrestuen Styremedlem 994 34 614 stig.borrestuen at gmail com  
June Karlgård Styremedlem 938 21 421 miss-junis at hotmail com  
Hans Kristian Auflem Ungdomsrepresentant 992 05 062 hans.auflem at nordfjord.toyota no  
         
Utvalgene alfabetisk:        
Flytryggingsutvalget (FTU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Stig Børrestuen Leder 994 34 614 stig.borrestuen at gmail com  
Stein-Erik Lundblad Medlem 912 05 050 sel at flyboat no  
Bjørn Pedersen Medlem 900 81 817 pedersen.bjorn at hotmail no  
Bendik M. Johansen Medlem 411 77 799 bendikmj at gmail com  
         
Konkurranseutvalget (KRU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Tormod Veiby Leder 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett no  
Håkon Fosso Medlem 957 53 211 hakonfly at yahoo.no  
Per T Høyland  Medlem   per at jzink no  
Stig Børrestuen Medlem 994 34 614 stig.borrestuen at gmail com  
         
Håndboksredaksjonen (HBR) Funksjon Telefon epost Andre verv
Tom Bjerke Leder 995 45 119 tom.bjerke at nlf no  
Tor Berg Medlem 908 89 908 tor-berg at online no  
Svein Aasen Medlem 940 89 512 epost.til at aasen se  
Roger Holm Sekretær 951 82 594 rogers.holm at gmail com  
         
Informasjons- og Aktivitetsutvalget (IAU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Pål S. Vindfallet Leder 913 90 499 vindfallet at gmail com ansv. anleggssaker
June C. Karlgård Medlem 938 21 421 miss-junis at hotmail com ansv. aktivitetssaker
Roger Holm Medlem 951 82 594 rogers.holm at gmail com  
Odd-Tore Ohnstad Medlem 932 22 384 odd-tore at flyboat no  
         
Internationalt utvalg (INU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Claudia Krüber Leder 908 32 719 kruberc at gmail com EMF delegat
Roger Holm Medlem 951 82 594 rogers.holm at gmail com EMF alternate
Tormod Veiby Medlem 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett no EMF alternate
         
Operasjons- og Utdanningsutvalget (O&U) Funksjon Telefon epost Andre verv
Roger Holm Leder 951 82 594 rogers.holm at gmail com  
Tor Berg Medlem 908 89 908 tor-berg at online no  
Geir Magne Andersen Medlem 950 80 130 geirmagne at herbaplus no  
Espen Grønstad Medlem 907 30 408 espengronstad at gmail com  
         
Rotorutvalget (RTU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Petter Faye-Lund Leder 901 22 174 petter at straye no  
Stein Erik Lundblad Medlem 912 05 050 sel at flyboat no  
Erik Skaarup  Medlem 911 98 240    
Ole Cato Paulsen Medlem 412 89 141 oleplutobr at yahoo.no  
         
Teknisk utvalg (TKU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Kristian Fahlstrøm Leder 907 60 656 kristian.fahlstrom at gmail com  
Stein Erik Lundblad Rotorsaker 912 05 050 sel at flyboat no  
Tormod Veiby Importgodkjenning 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett no  
Svein Aasen Myndighetskontakt 940 89 512 epost.til at aasen se  
         
Valgkomité (VKU) Funksjon Telefon epost Andre verv
Tormod Veiby Leder 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett no  
Jan T. Henriksen Medlem      
Hardtmut Lange Medlem      
         
FAI - CIMA  Funksjon Telefon epost Andre verv
Tormod Veiby Delegat 909 82 210 tormod.veiby at kleppnett no CIMA Delegat