Ungdomsutvalget

NLF / Taxonomy / Term / Ungdomsutvalget

Til alle ungdommer i Luftsport - Unge Ørner light

Ungdomsutvalget i Norges Luftsport forbund ønsker å invitere alle sine ungdommer mellom 13 – 23 år til en «Unge Ørner Light « under Luftsportsuka 2014. Se invitasjon og ta kontakt hvis dere lurer på noe  Send e post til Tom.brien@nlf.no

Vi ønsker alle ungdommer velkommen til Luftsportsuka 2014.

Mvh

Ungdomsutvalget i NLF

Dato: 
Mandag, 28. april 2014 - 13:07

Sekretariatet har flyttet!

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

Valgkomiteen vil ha forslag på engasjerte kvinner

Valgkomiteen innbyr klubbene til å komme med forslag til de valg av seksjonsstyrer og forbundsstyrer som skal foregå på seksjonsmøtene og Luftsportstinget i april. De er særlig opptatt av at det kommer inn forslag på engasjerte kvinner som er villige til å stille til valg. Forslag til valg må være kommet inn til valgkomiteen innne 25. februar 2013. Detet fremkommer i den e-posten som er sendt alle klubber tilsluttet NLF.