Seilfly

NLF / Taxonomy / Term / Seilfly

Seilflyhåndboken

Seilflyhåndboken (SHB) har som formål å gjøre kjent og formalisere for alle medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for den totale virksomheten innenfor organisasjonen. SHB utgjør hovedelementet i Seilflyseksjonens sikkerhetssystem ved å beskrive de nødvendige administrative verktøy som sikrer at virksomheten er organisert og drevet i samsvar med myndighetenes rammeforskrifter og seksjonens interne bestemmelser.

Terminliste 2018

Terminlisten 2018 ble vedtatt av seksjonsstyret ved ordinært styremøte 4. november.

For resrvasjon og booking ved Ole Reistad Senter viser vi til prakiss at alle som ønsker hytte må melde dette innen 15. januar 2018 for å ha et lodd i hyttelotterie med trekning 16. januar

Sesongavslutning på Ole Reistad Senteret 27.–29. oktober 2017

Sesongavslutning på Ole Reistad Senteret 27.–29. oktober 2017

Vertskapet ved Ole Reistad Senter og Starmoen Flyplass inviteter våre pilotvenner til sesongavslutning 2017 og starten på "Vill Vinter" i samarbeid med Ringstad Services for vintersesongen 2017-2018!
Du er hjertelig velkommen fra fredag ettermiddag/kveld til søndag.