NLF / Ungdomsutvalget

Søk om spillemidler til utstyr 2012

Norges Idrettsforbund åpner opp for søknader til utstyrsordningen, ”Spillemidler til utstyr 2012” fra fredag 28. september. Søknadsfrist for klubbene er 8. november 2012. 

Norges Luftsportsforbund har søkt om å få flere utstyrstyper i ordningen. En ny utstyrstype er godkjent: 

Opplysninger om Unge Ørner 2011

Unge Ørner er et arrangement som år etter år setter deg som er flyinteressert i fokus. I løpet av helgen gir vi deg en unik mulighet til å utveksle erfaringer med andre som har samme interesse som deg selv, prøve andre luftsportsaktiviteter enn din egen, og ikke minst gir vi deg muligheten til å opparbeide deg kunnskap om hvordan du kan oppmuntre din lokale klubb til å bli mer ungdomsvennlig!

Unge Ørner 2011 - Vi lar oss IKKE stoppe

Vi har fått en del henvendelser om vi vil avlyse Unge Ørner 2011 etter de siste dagers tragiske hendelser… det vil vi IKKE…
Tvert i mot, vi ønsker at Norge nå står sammen, arrangerer flere ungdomsarrangement, flere ungdommer deltar og mer markedsføring…slike handlinger skal IKKE få stanset vårt engasjement i verken politiske, idrettslige eller andre arrangement hvor vi ALLE skal kunne delta UTEN å føle frykt, kontrollert eller styrt på noen som helst måte…