NLF / Ungdomsutvalget

Valgkomiteen vil ha forslag på engasjerte kvinner

Valgkomiteen innbyr klubbene til å komme med forslag til de valg av seksjonsstyrer og forbundsstyrer som skal foregå på seksjonsmøtene og Luftsportstinget i april. De er særlig opptatt av at det kommer inn forslag på engasjerte kvinner som er villige til å stille til valg. Forslag til valg må være kommet inn til valgkomiteen innne 25. februar 2013. Detet fremkommer i den e-posten som er sendt alle klubber tilsluttet NLF.

Søk om spillemidler til utstyr 2012

Norges Idrettsforbund åpner opp for søknader til utstyrsordningen, ”Spillemidler til utstyr 2012” fra fredag 28. september. Søknadsfrist for klubbene er 8. november 2012. 

Norges Luftsportsforbund har søkt om å få flere utstyrstyper i ordningen. En ny utstyrstype er godkjent: 

Opplysninger om Unge Ørner 2011

Unge Ørner er et arrangement som år etter år setter deg som er flyinteressert i fokus. I løpet av helgen gir vi deg en unik mulighet til å utveksle erfaringer med andre som har samme interesse som deg selv, prøve andre luftsportsaktiviteter enn din egen, og ikke minst gir vi deg muligheten til å opparbeide deg kunnskap om hvordan du kan oppmuntre din lokale klubb til å bli mer ungdomsvennlig!