NLF / Mikrofly / Mikroflyhåndboken
Roger Holm

Mikroflyhåndboken

Mikroflyhåndboken 6.3 - Sikkerhetssystemet for Mikroflyseksjonen

Nedenfor kan du laste ned vårt sikkerhetssystem, Mikroflyhåndboken (MFHB), og her en PDF informasjon om hvor det er endringer. Mikroflyhåndboken kan skrives ut, kopieres over på dobbeltsidig A4 format, og settes rett inn i en perm. 

Dette PDF formatet er søkbart, så en kan bruke "Ctrl-Shift-F" for å åpne et søkevindu for å lete etter bestemte nøkkelord i teksten. Da finner en fort fram til det en leter etter. Man kan også markere tekst og kopiere denne over på "Word" eller "Notepad" ved behov. 


Mikroflyhåndboken revisjon 6.3 (versjon 1. juni 2016)

Lenkeliste til forskrifter og publikasjoner

Briefing Guide for mikroflygere Vedlegg 4.3 - A4 versjon for Briefing rom
Briefing Guide for mikroflygere Vedlegg 4.3 - A5 versjon for å ha ombord.
 
Handlingsinstruks ved ulykker  Vedlegg 6.2 til Kapittel 6 Flytrygging

 

 Informasjon om overføringsflyging (versjon Mai 2017)


Prosedyrer (publiseres til neste utgave av Mikroflyhåndboken)

001 Virksomhetstilsyn av mikroflyklubber og grupper
002 Opprettelse av granskningskommisjon og havariundersøkelse
003 Søknadsprosess flygebevis samt utforming av flygebevis
004 Søknadsprosess operasjons og skoletillatelse
005 Søknadsprosess teknisk besiktningsmann

Installér  ACROBAT READER hvis du ikke kan åpne disse filene.