Fuelkanne.jpg

Fuel begrenses til 16 % nitro

Fuel til modellfly kan fra og med 6. mars 2023 ikke inneholde mer enn 16 % nitrometan. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver at fuel du allerede har må brukes opp innen 6. juni 2023 dersom den inneholder mer enn 30 % nitro.

Tidligere har maksimalt nitroinnhold vært 30 % i Norge. I EU har grensen på 16 % vært i kraft siden 2021. NLF har ved flere anledninger vært i kontakt med DSB om innføringen av disse regelendringene i Norge, og fremført ønske om at det skulle legges til rette for at privatpersoner kunne søke tillatelse til å bruke fuel med inntil 30 % nitro til hobbybruk, slik som for eksempel Sverige har lagt opp til. Tillatelsen kunne vært knyttet til for eksempel medlemskap i NLF og FAI sportslisens. DSB har valgt å ikke legge til rette for dette, og besluttet at privatpersoner forbys all befatning med nitrometan over 16 % uansett behov.

Vedlagt finner du DSBs informasjonsbrev. Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@dsb.no eller til DSBs sentralbord 33 41 25 00.