Klubb- og medlemsservice

NLF benytter idrettens medlemssystem Min idrett. Her har du oversikt over dine alle dine medlemskap i luftsportklubben(e) og i eventuelle idrettslag du er med i. Systemet er basert på selvebetjning, så du kan enkelt skifte klubb selv. 

Klubbene benytter Klubbadmin for å holde oversikt. Det er NLF som gir klubbarkivar-tilgang til klubbens tillitsvalgte.