FAI sportslisens

NLF og FAI sportslisens

For å inneha en sportslisens fra NLF må du ha gjennomført e-kurset Ren Utøver. (NLFs sportslisens må ikke forveksles med FAI sportslisens)

Når du har gjort e-kurset Ren Utøver så får du til slutt et diplom. Last opp diplomet du har fått via e-kurset NLF Ren Utøver (Antidoping Norge - NLF ekurs) i Min Idrett.

Da skal denne vises i Min Idrett under gjennomførte kurs:

Ren utøver.PNG

(For HPS medlemmer: Om du innehar en SP5, PP5 eller SPG5 som er oppdatert mindre enn 2 måneder før du gjennomfører dette, så vil du få tildelt NLF sportslisens automatisk når diplomet er lastet opp. Er det mer enn 2 måneder siden ditt nivå 5 bevis ble utstedt eller fornyet/gjenopptatt, så må du gi oss beskjed.)

Denne skal da vises på kompetansebeviset: (Bokstaven foran -SPO vil variere etter hvilken seksjon du tilhører)

Sportslisens.PNG

Om FAI sportslisens:

Vi overfører fornyede data manuelt til FAI like etter nyttår.
Om du gjennnomfører e-kurset senere på året alternativt gjenopptar eller får utstedt flygebeviset senere på året, må du gi oss beskjed om at du har fått X-SPO (norsk sportslisens) på kompetansebeviset og at du også ønsker FAI sportslisens.

Om du behøver en aktiv FAI sportslisens tidlig i januar så gi oss beskjed når du har fornyet kompetansebeviset for 2024, så kan vi ordne det.

Det er ingen automatisk utveksling av data mellom Min Idrett og FAIs database - det er en manuell jobb som må gjøres for en og en om du ikke fornyet din X-SPO i november eller desember - det er heller ikke alle med X-SPO behøver FAI sportslisens, derfor må DU gi medlemsservice beskjed om du behøver en.

HER kan du sjekke om denne er registrert hos FAI