NLF og FAI sportslisens

For å inneha en sportslisens fra NLF må du ha gjennomført ekurset Ren Utøver. (denne må ikke forveksles med FAI sportslisens)

Når du har gjort ekurset Ren Utøver så får du til slutt et diplom. Last opp diplomet du har fått via ekurset NLF Ren Utøver (Antidoping Norge - NLF ekurs) i Min Idrett.

Da skal denne vises i Min Idrett under gjennomførte kurs:

(For HPS medlemmer: Om du innehar en SP5, PP5 eller SPG5 som er oppdatert mindre enn 2 måneder før du gjennomfører dette, så vil du få tildelt NLF sportslisens automatisk når diplomet er lastet opp. Er det mer enn 2 måneder siden ditt nivå 5 bevis ble utstedt eller fornyet/gjenopptatt, så må du gi oss beskjed.)

Denne skal da vises på kompetansebeviset: (Bokstaven foran -SPO vil variere etter hvilken seksjon du tilhører)

Om FAI sportslisens:

Vi overfører fornyede data manuelt til FAI like etter nyttår.
Om du gjennnomfører e-kurset senere på året alternativt gjenopptar eller får utstedt flygebeviset senere på året, må du gi oss beskjed om at du har fått X-SPO (norsk sportslisens) på kompetansebeviset og at du også ønsker FAI sportslisens.

Det er ingen automatisk utveksling av data mellom Min Idrett og FAIs database - det er en manuell jobb som må gjøres for en og en om du ikke fornyet din X-SPO i november eller desember - det er heller ikke alle med X-SPO behøver FAI sportslisens, derfor må DU gi medlemsservice beskjed om du behøver en.

HER kan du sjekke om denne er registrert hos FAI

...tilbake