Luftsport / Om NLF / NLF CAO

NLF CAO

NLF CAO er heleid av Norges luftsportforbund, og er etablert for at klubber og medlemmer av NLF skal ha tilgang til en EASA CAO i Norge. CAO betyr «Combined Airworthines Organisation» på norsk Kombinert Luftdyktighets Organisasjon. NLF driver kun med administrasjon og oppfølging av vedlikehold og luftdyktighet, ergo vi leverer ikke verkstedtjenester.

NLF CAO er et alternativ for flyeiere som ønsker å benytte en tekniker eller verksted som ikke tilbyr myndighetspålagt granskning og utstedelse av ARC eller som ønsker å skille oppfølging og planlegging av sitt vedlikehold fra den instansen de benytter til å utføre arbeidet.

Er du opptatt av dette anbefaler vi å se første timen av foredraget:
Six Big Mistakes of Aircraft Maintenance, av Mike Busch, Savvy Aviation Inc.

EASA PART ML er en gavepakke til slik han beskriver vedlikehold bør gjennomføres.

Vi har fra 2021 opereret under nevnte regelverk EASA Part ML som muligjør enklere vedlikeholdsrutiner og prosedyrer for lette «Non Complex» fly under 2730 kg maksvekt. Etter 2021 er PART ML eneste alternativet for EASA sertifiserte lette fly som ikke opererer i kommersiell virksomhet.

Kontakt NLF CAO

Spørsmål kan rettes til Amund Doksrud på tlf. 951 85 896 eller cao@nlf.no

Hva vi kan tilby

Motorfly (SEP) tilbyes kontrakt i "uncontrolled environment" og her vil eiers selvdeklarerte vedlikeholdsprogram "AMP" basert på EASA mal for "non complex aircraft" benyttes. Dette åpner for at flyeiere kan ta avvik fra produsentens anbefalinger og i større grad utnytte mulighetene til tilstand-styrt vedlikehold fremfor ettersyn og komponentskifte basert på kun dato eller flyets gangtid.

Seilflyeiere tilbyes som standard kontrakt i «Controlled Environment». Her deklarerer NLF CAO flyets AMP og følger opp alt vedlikehold og myndighets-påbud. Myndighetspålagt fysisk granskning/inspekson er da kun nødvendig hvert 3. år. Alternativt kan også seilflyeiere få kontrakt i «Uncontrolled» der eier tar det hele og fulle ansvar for oppfølging og selv deklarerer AMP på samme måte som for motorfy.

Du kan laste ned malen for EASA AMP i link under. NLF CAO assisterer flyeier med å utarbeide AMP som en del av «innrullingen» av flyet i NLF CAO. Vi benytter datasystemet SAM til oppfølging av luftdyktighet og forfall og her kan eier få egen tilgang via nettleser på PC og/ eller SAM Aviation APPen.

NLF CAO forholder seg retten til å underkjenne eierdefinerte avvik i vedlikeholdsprogrammet dersom vi er ikke kan stå inne for dette under den myndighetspålagte årlige granskingen av flyet og dets AMP.