Luftsport / Om NLF / NLF CAO

NLF CAO

NLF CAO (tidligere CAMO) er heleid av Norges luftsportforbund, og er etablert for at klubber og medlemmer av NLF skal ha tilgang til en CAO i Norge. Fra 2021 opererer NLF CAO under regelverket EASA Part ML. Dermed endret vi organisasjonform fra CAMO til CAO som betyr Combined Airworthines Organisation. Dette er fra 2021 eneste alternativet for EASA sertifiserte lette fly som benyttes til ikke kommersiell virksomhet Les mer om NLF CAO

Kontakt NLF CAO

Spørsmål av teknisk karakter kan rettes til Einar Bjørnebekk på tlf. 971 23 448 eller cao@nlf.no

Spørsmål av administrativ art (Innmelding, betaling etc.) kan rettes til Tom Bjerke på 995 45 119 eller cao@nlf.no

 

Fra 2018 aksepterer vi for fly med kontrakt  i "uncontrolled environment" også eiers selvdeklarerte vedlikeholdsprogrammer " SDMP" basert på EASA mal for "non complex aircraft"

Du kan laste ned malen for slikt SDMP under. NLF CAMO forbeholder seg retten til å underkjenne eierdefinerte vedlikeholdsprogram.

Her er linker til et par kjekke veiledninger:

Link til UK guide

Link til Swiss Guide

 

PART 66-L  Teknikere

Fra 2020 vil flyteknikere med "L" lisens for lette fly inntil 1200 kg MTOW, organiseres i den nye organisasjonen NLF CAO.

NLF gjennomførte i den forbindelse konverteringskurs for teknikere som tidligere hadde nasjonale SFT eller BLS teknikerbevis. 
Underlag fra konverteringsseminaret for tidlgere SFT/BLS teknikere finner du her.