Luftsport / Om NLF / NLF CAO / Godkjenninger

Godkjenninger

Luftfartstilsynet har med hjemmel i EASA Part ML gitt NLF CAO godkjenning til å administrere luftdyktighet på «Non Complex Aircraft» opp til maks avgangsvekt 2730 kg for fly som ikke benyttes til kommersiell operasjon. Dette inkluderer en-motors fly(SEP) og Seilfly/motorseilfly/TMG, - alle kategorier.

Tillatelsen gjelder både oppfølging i det EASA definerer som «Kontrollert» og «Unkontrollert» miljø. I kontrollert miljø har NLF CAO ansvar for kontinuerlig luftdyktighet og utfører fysisk inspeksjon/granskning hvert 3. år. I ukontrollert miljø har eieren selv ansvar for oppfølging av kontinuerlig luftdyktighet og her er derfor kravet at NLF CAO utfører fysisk inspeksjon/granskning en gang per år.

Ved akseptert gransking har NLF CAO rettighet til å utstede dokumentet som kalles «ARC» som skal medbringes om bord under flyging. Dette er flyets Airworthiness Review Certificate med gyldighet 12 måneder.