Saksgang varsling

Saksgang i en varslingssak

I Norges Luftsportsforbund (NLF) håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

NLF håndterer varslingssaker konfidensielt - det skal være trygt å varsle om kritikkverdig atferd eller situasjoner i organisasjonen, klubben eller tilknyttet aktivitet blant medlemmene våre.

I NLF bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

 

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se idrettsforbundet.no/varsling.