Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep

Norsk idrett skal oppleves som en trygg idrettsarena, fri for trakassering og overgrep. Dette gjelder i aller største grad også i luftsport, hvor mange av våre aktiviteter har et stort flertall voksne medlemmer. Spesielt her er det viktig at man som medlem, leder og medmenneske er oppmerksom på de grenser som finnes, at «morsomheter» og tilnærming kan oppfattes annerledes for mottaker enn avsender, og at opptreden med gjensidig høflighet og respekt både forventes og vil verdsettes høyt av erfarne og uerfarne luftsportvenner i alle aldre og av alle kjønn, livssyn og kulturer.

Har du oppleved eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførse ?
Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

Politiattest/barneomsorgsattest

Alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha politiattest.