Luftsport / Om NLF / NLF CAO / Forberedelser for innmelding av fly i CAO

Forberedelser for innmelding av fly i CAO

Når et fly skal «rulles inn» i NLC CAO er det en del data som skal på plass.


Utover kontaktopplysninger om eier trenger NLF CAO detaljer om flyet, dets komponenter og vedlikehold-historikk.


Vi anmoder derfor om at hver flyeier fyller ut skjemaet for informasjon om eier og fly som du finner for nedlasting i en link lenger ned på denne siden. Dersom du velger å ikke selv fylle ut skjemaet vil en inspektør fra NLF utføre dette, og flyeier vil bli fakturert for den tiden det vil ta å hente inn de aktuelle dataene.