Luftsport / Om NLF / NLF CAO / Om NLF CAO

Om NLF CAO

  • NLF CAO er heleid av Norges Luftsportforbund(NLF).
  • NLF CAO er etablert for at klubber og medlemmer av NLF skal ha tilgang til en CAMO i Norge.
  • NLF CAO er godkjent for motorfly under 2730kg og seilfly.
  • NLF CAO skal være "non profit".
  • NLF CAO kan fakturere eksklusive MVA til klubber tilsluttet NLF og deres medlemmer.

NLF CAO er godkjent godkjent i henhold til Part ML subpart CAO og kan dermed inngå i ARC prosessen for fly.

Artikkelen om tidlgere NLF CAMO ( fra 2021 "CAO") stod i Flynytt i 2010. Vi velger å fortsatt la artikkelen være tilgjengelig da det er mye relevant informasjon selv om det har vært flere endringer frem til i dag og selvfølgelig har også priser blitt justert underveis. Oppdatert informasjon sendes årlig til alle medlemmer / kunder i NLF CAO, normalt i desember gjeldende for påfølgende år.