hundrelapp.jpg

Kriminalitetsforsikring

Tryggere i klubben med kriminalitetsforsikring

De aller fleste luftsportsklubbene har valgt å benytte seg av den underslags- og kriminalitetsforsikringen som Norges Luftsportforbund har fremforhandlet. Forsikringen dekker også styreansvar. I og med at underslagsforsikring er obligatorisk for alle NIF-tilsluttede klubber har vi gjort NLF-forsikringen, som etter hva vi har erfart er den rimeligste på markedet, obligatorisk for klubber som ikke har dekningen på annen måte. Vi viser til de nedenstående dokumentene. Prisen på forsikringen i 2023 er kr. 550,- per klubb.

Vilkårene for 2023 finner du vedlagt nedenfor.