5-kilometersgrensen rundt lufthavner må du som modellflyger være oppmerksom på.
5-kilometersgrensen rundt lufthavner må du som modellflyger være oppmerksom på.

Hvor høyt kan jeg fly med modellfly?

Modellflygere tilsluttet NLF har ingen fast høydebegrensning, men det betyr ikke at du kan fly så høyt du vil overalt. For å bevare vår rettighet til å fly fritt er det avgjørende av alle medlemmer vet hvilke begrensninger som gjelder, og tar ansvar for å etterleve reglene.

Vedlagte sikkerhetsinformasjon er laget i samarbeid med Luftfartstilsynet.

Oppdatert 26. september:
Luftfartstilsynet har kommet med en presisering angående flyging med modellfly i kontrollert luftrom. I sikkerhetsbulletengen som ble sendt ut stod det «For flyging i kontrollsone utenom etablerte modellflyplasser og faste flysteder anbefales maksimal høyde på 120 meter over bakken.»  Dette gir et feilaktig inntrykk av at vi kan fly over 120 meter i en kontrollsone uten avtale med lufttrafikktjenesten. Teksten er derfor oppdatert i sikkerhetsinformasjonen, og det står nå «Hvis du planlegger å fly høyere enn 120 meter i en kontrollsone, utenom etablert modellflyplass hvor klubben har avtale med lufttrafikktjenesten, må du ta kontakt med tårnet før du flyr.»

Vi beklager misvisende informasjon i første utsendelse.

Les sikkerhetsbulletin nr 2/2023 her (PDF)

Se tidligere sikkerhetsbulletenger her