dronebilde jgw.jpg

Luftfartstilsynet lager ny registreringsløsning for NLFs modellflygere

NLF har signert en avtale med Luftfartsdirektør Lars Kobberstad om at Luftfartstilsynet utvikler en «masseregistreringsløsning» for NLFs modellflymedlemmer. Dine medlemsdata vil da bli overført automatisk til flydrone.no, slik at du slipper å registrere deg manuelt hvert år.

NLF har siden 2019 arbeidet for å få på plass en masseregistreringsløsning for medlemmene, men det ble først i 2023 at Luftfartstilsynet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet mulighetene for å få det til. Den tekniske løsningen må spesialutvikles for å passe til NLFs medlemssystem. Utviklingen blir derfor finansiert av NLF, mens Luftfartstilsynet får driftsansvaret. Løsningen skal være fullt operativ fra og med 2025.

Du må fortsatt fornye flydrone.no-registreringen din for 2024

Masseregistreringsløsningen vil bli utviklet i løpet av 2024, så for kommende sesong må du fortsatt ha fornyet din operatørregistrering på flydrone.no før du kan dra ut og fly. Det er først fra 2025 at den årlige fornyelsen vil skje automatisk.

Ved registrering må du oppgi forsikringspolisenummer polisenummer GA1592322 og navn på vårt forsikringsselskap er HDI Global Specialty SE Sverige.

Du kan vente med registrering til du faktisk trenger det, dvs. når du skal ut og fly.

Hva vil det koste fra 2025?

Den årlige registreringen vil fortsatt være gebyrpliktig. NLF vil få en samlefaktura fra Luftfartstilsynet på medlemmenes årsgebyr, og dette vil bli fakturert videre til hvert enkelt medlem sammen med medlemskontingenten for 2025. NLF jobber for at gebyret ved masseregistrering skal bli lavere pr. medlem enn for de som enkeltvis registrerer seg i portalen, men det er ikke avklart hva det årlige gebyret blir.

Jeg vil ikke – hva gjør jeg?

Som følge av kravet i EU-reglene for droneoperatører (Forordning 947) må også alle modellflygere være registrert i Luftfartstilsynets nasjonale droneoperatørregister. Det er ikke lov til å fly uten å være registrert. Fram til nå har hver enkelt måttet gjøre dette selv på portalen flydrone.no. Fra og med 2025 vil registreringen skje automatisk, samtidig som medlemskapet i NLF og modellflyklubben fornyes.

Dersom du ikke flyr, er det ingen grunn til å være registrert. Ønsker du å forbli medlem, men ikke skal fly, kan du endre til støttemedlemskap. Støttemedlemmer vil ikke bli overført til operatørregisteret.

Støttemedlemmer har fulle rettigheter i klubben (kan velges til verv, har stemmerett på årsmøte osv.) men regnes ikke som aktive utøvere og har verken forsikring i NLF eller registreringsplikt hos Luftfartstilsynet. Er dette aktuelt for deg må du kontakte medlemsservice på e-post post@nlf.no og be om at ditt medlemskap for 2024 blir endret til støttemedlemskap.

NB: For støttemedlemmer er ikke medlemsbladet MI obligatorisk. Du må derfor si fra dersom du ønker å ha med bladet i ditt støttemedlemskap.

Ingen endring for kommersielle dronepiloter

De medlemmer som bare flyr modellfly og droner for hobby, sport og moro behøver ikke å forholde seg til flydrone-portalen i det hele tatt fra og med 2025. Men dersom du er medlem og flyr drone kommersielt må flygingen følge bestemmelsene i Åpen kategori A1-A3. Det innebærer også at du må bestå online-eksamen på flydrone.no. Masseregistrering endrer ikke på dette.