Lena-mangfold_3.jpg

NLF søker støtte for pilotprosjekt i NIF Krafttaket for mangfold og inkludering

Luftsport i dag er ofte dominert av menn som resulterer i at det er sosiale og kulturelle barrierer som kan gjør det vanskelig for kvinner og jenter å føle seg komfortabel. I fjor høst presenterte regjeringen idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett», og øremerket tilskudd til et eget krafttak for mangfold og inkludering i idretten, som inkluderer prioritering på arbeid for kjønnsbalanse og likestilling. På grunnen av den store utfordringen med rekruttering av kvinner og jenter, har Norges Luftsportforbund (NLF) innsendt en søknad til NIFs Krafttak. Hovedformål er å undersøke årsaker, som mest sannsynlig innebærer sosiale og kulturelle barrierer, for denne utfordring samt å finne en god rekrutteringsstrategi for å forbedre kjønnsbalansen i NLF med målgruppen kvinner og jenter i alder fra 14 år.

Mariann Brattland er prosjektansvarlig og har Lena Vassli og Thomas Spengler med på laget. Navn på prosjektet er «Flyging uten grenser» som, hvis vi får støtte, skal starte 1. januar 2024 med en søknadssum på 200.000 kr. De viktigste resultater vil være kartlegging av sosiale og kulturelle barrierer som er årsaken til dagens ubalanse med manglende kjønnsbalanse i NLF samt utarbeiding av en veiledning til klubbene i NLF for å takle disse sosiale og kulturelle barrierene. I tillegg skal det utvikles en rekrutteringsstrategi for å forbedre kjønnsbalanse i NLF.

Mariann-Mangfold.png

Mål definert i NLF sin utviklings- og handlingsplan 2023-2025 er å øke rekruttering blant kvinner og at luftsport skal kunne utøves med mål om sikker og profesjonell utøvelse og idrettsglede for alle, uavhengig utøvers kjønn, etnisitet, alder, grad av funksjonshemming og seksuell orientering. Med bare 18% kvinnelige medlemmer trenger NLF en strategi på hvordan best mulig skape et godt miljø og kultur ute i klubbene der den daglige luftsportsutøvelsen foregår. Et godt miljø og kultur skapes der menn og kvinner er likestilt, og der alle føler seg velkomne og blir inkludert. En klubb med god kjønnsbalanse vil fungere mer dynamisk, både sosialt og i utvelgelser til lederverv og styrer.

Thomas-Mangfold.png

NLF har gjennom mange år jobbet for at alle skal føle seg inkludert i sporten, men dette prosjektet er nyskapende fordi vi erfarer at kvinner og menn lærer forskjellig. Kvinner trenger ofte andre ting enn menn for å opparbeide trygghetsfølelse og mestringsfølelsen luftsporten gir. Vi mener at når kvinner får opplæring i luftsportsaktiviteter sammen med andre kvinner, vil dette bidra til at disse kvinnene får den oppfølgingen og mestringsfølelsen som kreves. Derfor blir åpne flydager kun for kvinner så viktig å gjennomføre, samt at klubbene får en veiledning i hvilke tiltak som trengs for å bryte ned sosiale og kulturelle barrierer for kvinnelige medlemmer.

 

Hvis vi får støtte, begynner vi i januar 2024 med å utarbeide en spørreundersøkelse for klubbene i NLF som skal gi svar på om de har utfordringer med mangfold, spesielt mht rekruttering av kvinner/jenter, samt sosiale og kulturelle barrierer. Basert på spørreundersøkelse skal det kartlegges eksisterende og tidligere utfordringer og tiltak mht rekruttering av kvinner/jenter i NLF. I juli og august 2024 skal det gjennomføres Luftsportsuka og åpen flydag for kvinner og jenter i klubbene over hele landet. Alle kvinner som har deltatt på introduksjonsdagen skal bli invitert til videre oppfølging i klubben.

Vi krysser fingrene at vi får støtte til dette viktige prosjekt og at vi kan nå våre ambisjoner med å øke rekruttering av kvinner og jenter inn i luftsport.

 

Thomas Spengler