Santi.jpg

NLF er i dialog med Avinor om avgifter.

Avinor har med virkning fra november innført en ny prisliste for ID-kort, besøkskort, innkjøringsbevis m.m. Det er betydelig økning av prisene

Avinor har med virkning fra november innført en ny prisliste for ID-kort, besøkskort, innkjøringsbevis m.m. Det er betydelig økning av prisene, men det må også legges til at enkelte priser ikke har vært justert på svært mange år.

Flyklubber og andre frivillige har hatt en betydelig rabatt tidligere, noe de i utgangspunktet ikke har videreført. NLF er nå i dialog med Avinor som skal se inn i saken og komme tilbake til oss så snart som mulig. Uten å kunne forskuttere noe om hva som kan komme ut av saken vil vi med dette orientere organisasjonen om at arbeidet pågår.