osm-aviation-academy-pilot-students.jpg

NLF relanserer ordningen med støtte til utdanning av motorflyinstruktører

NLF tar nå imot søknader til instruktørstøtte. Vi har gjort noen endringer i ordningen som vi håper vil føre til at den blir mer treffsikker og at alle får gjennomført utdanningen. 

Ny støtteordning i hovedtrekk:

  • I nærmeste fremtid vil NLF gi økonomisk støtte til inntil ni kandidater
  • NLF støtter hver kandidat med 50.000 kroner (Utbetales ved bestått skill test)
  • Kandidaten må fremmes av en klubb som har behov for instruktører
  • NLF vil tilrettelegge for at vi kan sende inntil ni kandidater så fort som mulig en utvalgt skole i utlandet. Vi jobber med et par alternativ der fellesnevneren er lavere pris, stabilt vær og gjennomførbarhet. Her kan hele den praktiske utdannelsen gjennomføres i én til to bolker
  • CPL teori er ikke et krav, men det er opp til klubben å vurdere om de trenger instruktører som kun kan skole til LAPL
  • Vi tar sikte på at utdannelsen for alle kandidater vil være fullført innen  31. desember 2024
  • Søknadsfrist - 30. november 2023

Stay tuned & fly safe!