pal_og_rebecca_crop.png

NLF sølvmedalje tildelt Pål Anthonisen

Pål Lindén Anthonisen i Modellflyseksjonen har i mange år vært gruppeleder for skalaklassene F4H og F4C i Norge, og en pådriver for internasjonalt samarbeid.

Pål Lindén Anthonisen i Modellflyseksjonen har i mange år vært gruppeleder for skalaklassene F4H og F4C i Norge, og en pådriver for internasjonalt samarbeid. Han har etablert det nordiske mesterskapet Scale Masters, og har fått gjennomført flere forbedringer av skalaregelverket gjennom sitt arbeid i skala sub-komité i FAI, der han også er leder. Han har etablert og ledet et årlig skalaseminar med fokus på utdanning av fagpersoner og dommere, og gjennom dette sørget for at skalaklassene stadig vokser i deltakelse. På klubbnivå har han deltatt i styrearbeid i både Larvik modellflyklubb og i Tønsberg modellflyklubb. Juvelen i Påls skalagjerning er det suverene verdensmesterskapet i F4C og F4H som ble arrangert på Jarlsberg i 2022, der han var stevneleder og primus motor. For all sin innsats ble han hedret med NLFs sølvmedalje med diplom på Luftsportstinget.

NLFs sølvmedalje tildeles norske og utenlandske statsborgere som på en særlig fortjenestefull måte har støttet Norges Luftsportforbund eller forbundets arbeid. Sølvmedaljen utdeles kun for innsats gjennom flere år, og ikke for enkeltbedrifter.