NLF får ny hjemmeside, og nyhetsbrevet blir litt forsinket.

NLF.no bruker nå Idrettsforbundets plattform for publisering. Som følge av overgangen sendes det månedlige nyhetsbrevet ut den 25. oktober.

Vår nye publiseringsløsning for nlf.no gikk live i midten av oktober, og for at lenkene skulle fungere valgte vi å utsette utsendelse av det månedlige nyhetsbrevet. 

Vi benytter nå idrettens plattform for webpublisering, som gir oss nye muligheter. Vi har benyttet anledningen til å omstrukturere innholdet, og håper du enklere kan finne det du er på jakt etter.

En uheldig konsekvens av det å bytte publiseringsløsning er at mange gamle lenker sannsynligvis ikke virker lengre. Eksempelvis hvis klubben har lenket til ulike undersider som fantes på den gamle webløsningen så må disse oppdateres.