Ola fløy idrettspresident Berit Kjøll med elflyet LN-ELB under årets NM-Veka i Skien. Foto: NLF
Ola fløy idrettspresident Berit Kjøll med elflyet LN-ELB under årets NM-Veka i Skien. Foto: NLF

Ola Tau Hatlestad er ansatt i NLF som fagsjef motorfly

Etter en grundig intervju- og utvelgelsesprosess har Norges Luftsportforbund gått inn for å ansette Ola Tau Hatlestad (48) som fagsjef motorfly.

Etter en grundig intervju- og utvelgelsesprosess har Norges Luftsportforbund gått inn for å ansette Ola Tau Hatlestad (48) som fagsjef motorfly.

Olas flykarriere begynte i 2015, og ble raskt en stor del av livet. Han har vært sterkt engasjert i presisjonsflygingsmiljøet, og har representert Norge i VM i presisjonsflyging. Ola har også vært leder av konkurranseutvalget for motorfly i NLF, og i tillegg til dette er han instruktør.

Utover flyging har Ola en allsidig bakgrunn fra næringslivet, noe som vil være et viktig bidrag til at Norges Luftsportforbund kan fortsette å utvikle seg.

Generalsekretær John Eirik Laupsa er svært fornøyd med utvelgelsen. "Arbeid på tvers av seksjonsgrensene" er noe av det vi har fokusert mye på i prosessen mot ansettelsen. Det var hele 19 søkere til stillingen, og vi er veldig glade for at avtalen nå er på plass og ser frem til å samarbeide med Ola.  

Ola tiltrer stillingen som fagsjef 1. desember 2022.