Poa Ekeblad tildelt NLFs gullnål

Lufsportforbundet tildelte våren 2022 NLFs gullnål til Poa Ekeblad. Det har imidlertid vært vanskelig å finne en passende anledning til å overrekke gullnålen. Den 26. februar var begge NLFs visepresidenter med og fløy ballong. Det var kjent at Ekeblad planla en flygning med landing sør-øst for Oslo samme dag . Det ble derfor planlagt at flygningen med visepresidentene skulle lande sør-øst for Oslo slik at viseresidente kunne dele ut gullnålen der Ekeblad hadde landet. Ekeblad måtte imdlertid endre sine opprinnelige planer da vindene ikke ble som han hadde håpet. Han startet derfor på Kjeldsås og kom inn over Ekeberg der Ballongen med visepresidentene var i ferd med å ta av.  De to ballongene fløy sammen sørover, men landet på to ulike steder. Viseprseidentene kjørte derfor med bil det siste stykket til der Ekeblad hade landet. Der fikk Ekeblad, som var lykkelig uvitende om hederstegnet, overrakt gullnålen.