bilde fra depot epi.png

Rapport - ulykke med modellfly på Rønneld 28.04.2023

En modellflyger ble alvorlig skadet da han ble truffet i hodet av et modellseilfly som tok av under slep på Rønneld modellflyplass den 28. april 2023. Nå foreligger Fagutvalgets fullstendige rapport.

Om rapporten

Fagutvalget i Modellflyseksjonen har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Modellflystyret utelukkende i den hensikt å forbedre sikkerheten, og rapporten er ikke ment å brukes til noe annet enn dette. 
Fagutvalget har forsøkt å klarlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, og på bakgrunn av dette fremme tiltak som kan forebygge ulykker. Videre har fagutvalget undersøkt om det har forekommet avvik fra sikkerhetssystemet. Fagutvalget har ikke tatt stilling til skyld eller ansvar.

Les hele rapporten her (PDF 2 MB)

Det er tidligere publisert to anbefalte strakstiltak som følge av ulykken. Disse finner du her