Droneregistrering.jpg

Registrering av modellflygere i droneoperatørregisteret

Alle, også de som er medlemmer i NLF, skal være registrert i det nasjonale «droneoperatørregisteret» på flydrone.no.

Alle, også de som er medlemmer i NLF, skal være registrert i det nasjonale «droneoperatørregisteret» på flydrone.no. Regelverket åpner for at NLF kan registrere medlemmene på deres vegne, slik at du slipper å måtte forholde deg til portalen flydrone.no. Arbeidet med å få til dette pågår fortsatt, og det tar dessverre lang tid. Det er ikke sikkert vi får det til, selv om vi er forsiktig optimistiske. Luftfartstilsynet anerkjenner de åpenbare fordelene med å få dette til, men det krever utvikling av en teknisk løsning som gjør det mulig.

Inntil en eventuell maseregistreringsløsning er på plass så må alle som skal fly være registrert på flydrone.no. Registrering koster 220 kr som betales til Luftfartstilsynet, og registrering og betaling må gjentas hvert år. Du kan vente med registrering til du faktisk trenger det, dvs. når du skal ut og fly.

Ved registrering må du oppgi forsikringspolisenummer polisenummer GA1592322 og navn på vårt forsikringsselskap er HDI Global Specialty SE Sverige.

Du skal IKKE bestå kompetansetesten på flydrone.no, med mindre du skal fly kommersielt. Du kan ignorere det som står om at du kun har lov til å fly drone under 250 gram, det gjelder ikke deg som er medlem i NLF.

Når du er registrert må du merke modellen med ditt operatørnummer som du får ved registrering. Operatørnummeret kan være en QR-kode. For å ikke spolere utseendet på modellen kan nummer eller QR-kode være inne i modellen, for eksempel under batteriluken.

Klubben eller NLF har verken myndighet eller mulighet til å kontrollere om du er registrert eller ikke. Inntil en eventuell masseregistreringsløsning er på plass er registreringen en sak mellom deg og myndighetene.

Dersom du flyr en modell som veier under 250 gram og som ikke har kamera, så behøver du ikke være registrert, og du behøver ikke merke modellen med operatørnummer.