skydemonoslo1.png

Restriksjonsområder i og rundt Oslo

Normalt aktive restriksjonsområder

De to områdene som alltid er aktive er EN R102 og EN R105. 

EN R102 Oslo Sentrum

Forskrift Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over sentrum av Oslo innfører restriksjonsområde over Oslo sentrum.

Det er forbud mot å fly fra bakkenivå og opp til Oslo TMA som begynner i 3000 fot AMSL innenfor 1 nautisk mil radius rundt posisjon 595500N0104400E (WGS84).

 

 

Foto:Google / Luftfartstilsynet

 

 

EN R105 Ila Fengsel 

Forskrift Forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler innfører restriksjonsområde over Ila fengsel.

 

Den horisontale begrensningen av området er 0,5 nautisk mil fra punktet 595715.7212N-0103457.5652E (WGS84).

Den vertikale begrensningen er fra bakkenivå og opp til 1500 fot AMSL

Normalt inaktive restriksjonsområder

Forskrift Forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området, Oslo, Akershus og Buskerud innfører åtte permanente restriksjonsområder i Oslo-området.

Restriksjonsområdene er normalt inaktive, men kan aktiveres ved NOTAM. (Vertikal utstrekning skal angis i det NOTAM som aktiverer restriksjonsområdet):

EN R109 Romerike 1  (Nittedal)

Horisontalt:

Nittedal – OSL-CTR SV – OSL-CTR SØ – Sørum – Olavsgaard – Ahus – Romsåstårnet – Grefsenkollen – Maridalsvannet – (Nittedal) 

 

EN R110 Romerike 2   (Grefsenkollen) 

Horisontalt:

Grefsenkollen – Romsåstårnet – Ahus – Haukåsen – (Grefsenkollen) 

 

EN R111 Romerike 3   (Ahus) 

Horisontalt:

Ahus – Marikollen – Mønevannet Demning – Haukåsen – (Ahus) 

 

EN R112 Oslo 2  (Maridalsvannet)

Horisontalt:

Maridalsvannet – Grefsenkollen – Haukåsen – Langøyene – Geitholmen – Huseby Leir – (Maridalsvannet) 

 

EN R113 Oslo 3 (Sandvika) 

Horisontalt:

Sandvika – Huseby Leir – Geitholmen – Gåsøya – (Sandvika) 

 

EN R114 Oslo 4  (Sandvika) 

Horisontalt:

Sandvika – Gåsøya – Liertoppen Senter – (Sandvika) 

 

EN R115 Oslo 5   (Huseby Leir) 

Horisontalt:

Huseby Leir – Sandvika – Liertoppen Senter – Aurevann Demning – (Huseby Leir) 

 

EN R116 Oslo 6  (Aurevann Demning)

Horisontalt:

Aurevann Demning – Ullevålseter – Maridalsvannet – Huseby Leir – (Aurevann Demning)

 

De åtte restriksjonsområdenes horisontale utstrekning er begrenset av rette linjer mellom stedsnavn som definert med koordinater oppgitt i grader, minutter og sekunder i WGS84 i listen under:

Ahus 595555N-0105935E
Aurevann Demning 595945N-0102730E
Geitholmen 595300N-0103800E
Grefsenkollen 595732N-0104814E
Gåsøya 595100N-0103500E
Haukåsen 595418N-0105348E
Huseby Leir 595630N-0103930E
Langøyene 595215N-0104315E
Liertoppen Senter 594835N-0101800E
Maridalsvannet 595900N-0104700E
Marikollen 595510N-0110300E
Mønevannet Demning 595214N-0105946E
Nittedal 600300N-0105300E
Olavsgaard 595845N-0110000E
OSL-CTR SV 600240N-0105453E
OSL-CTR SØ 600047N-0110804E
Romsåstårnet 595848N-0105346E
Sandvika 595330N-0103100E
Sørum 600000N-0111300E
Ullevålseter 600034N-0104242E

 

Om det finnes NOTAM som aktiverer noen av disse områdene kan du se nedenfor.

 

 

 

Anmodninger om at overflyging unngås

Amerikas Forente Staters ambassade

Det er ikke publisert noe restriksjonsområde over ambassaden i AIP Norge som normalt er aktivt. Politiet har anmodet om at overflyging unngås. Vi ber om at anmodningen følges så lenge det ikke er nødvendig for å kunne gjennomføre flygingen sikkert. Politiet ber om at de omgående blir varslet dersom nødvendig overflyging har funnet sted.