kjeller_flyplass_-lillestrom_kommune.jpg

Saken om Kjeller flyplass utsettes

Onsdag 29. mars ble det klart at flertallet av politikerne i Lillestrøm ønsker flere utredninger før kommunen bestemmer seg for hva som skal skje med Kjeller flyplass i framtiden.

Onsdag 29. mars ble det klart at flertallet av politikerne i Lillestrøm ønsker flere utredninger før kommunen bestemmer seg for hva som skal skje med Kjeller flyplass i framtiden.

I et saksfremlegg som ble kjent fredag 3. mars gikk det frem at administrasjonen i Lillestrøm kommune anbefalte politikerne i kommunen at det ikke skal legges til rette for flyvende fly i tilknytning til Kjeller i fremtiden. Onsdag kveld skulle politikerne ta stilling til saken. Det var før møtet knyttet en viss spenning til hva som skulle bli det endelige utfallet, men NLF hadde tydelige signaler på at det ville gå mot en utsettelse.

Vedtaket som ble gjort – bestående av flertallet Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre – innebærer at saken sendes tilbake til kommuneadministrasjonen for ytterligere utredninger. Blant annet skal løsningen som Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) tidligere har lansert vurderes nærmere, i tillegg til at det skal være mer dialog med grunneierne, luftfartsmyndighetene og Riksantikvaren.

– Vi skulle gjerne sett at kommunestyret vedtok å gå videre med bevaring av rullebanen og fortsatt fly-aktivitet uten flere utredninger, men slik ble det ikke. Håpet om bevaring av Kjeller flyplass lever videre. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke alle gode krefter som har bidratt til dette. Vi skal ikke gi oss, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF.

Man vet foreløpig ikke mer om hvordan saken eksakt skal utredes videre og når det kommer en ny sak til politisk behandling, men NLF antar at det trolig ikke blir før etter kommunevalget til høsten. Foruten ett parti med én kommunestyrerepresentant var det ingen andre partier som onsdag klart uttalte seg mot å beholde flyene i lufta på Kjeller i fremtiden.

NLF har sendte i forkant av den politiske behandlingen et innspill til alle de politiske partiene i Lillestrøm kommune. Innspillet finnes som vedlegg nedenfor. Dersom du ønsker å se opptak av den politiske behandlingen kan du besøke Lillestrøm kommunes nettsider her.