Luftsport / Nyheter / 2024 / Ballonger kan benytte alternativ elektronisk synlighet i radio-og transpondersonene
Ny RMZ/TMZ, kart fra OpenAIP
Ny RMZ/TMZ, kart fra OpenAIP

Ballonger kan benytte alternativ elektronisk synlighet i radio-og transpondersonene

Ballonger må benytte radio, men kan anvende alternativ elektronisk synlighet i VFR-forhold på dagtid.

Fritak fra krav til transponder

10. mai 2024 mottok NLF dete vedtaket fra Luftfartstilsynet:

Med hjemmel i forskrift 20. april nr. 658 om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud § 5, og forskrift 20. april nr. 657 om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Kjeller, Oslo og Akershus § 5, gis fartøysjefer som er medlem i, direkte eller gjennom en organisasjon, Norges Luftsportforbund, fritak fra krav til transponder for flyging med varmballong under følgende forutsetninger:

•All flyging skal foregå under værforhold for visuell flyging (VMC – visual meteorological conditions).
•Flyging er kun tillatt i dagslys.
•Det skal benyttes Automatic Dependent Surveillance - Light (ADS-L) for å øke synlighet og sikkerhet i luftrommet. Dette utstyret må være aktivt og funksjonelt under alle operasjoner.

ADS-L

ADS-L er EASAs nye standard for elektronisk synlighet. Standarden er ment å skulle omfatte utstyr med deling av posisjonsdata via radio eller telenettet. Det er ikkehelt enkelt å finne ut hvilket utstyr som pr. i dag er godkjent for ADSL.

Luftfartstilsynet har bekreftet ovenfor NLF at de anser at appen SafeSky møter kravene i vedtaket.

Appen kan lastes ned på:

https://apps.apple.com/app/safesky/id1555828604

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.safesky.fis&pli=1

Radio- og transponderpåbud

Det ble fra 1. mai påbudt å både ha og bruke både transponder og radio innenfor de to områdene.

Fartøysjefer som gjennomfører flyging i radio- og transponderpåbudssonen skal opprettholde uavbrutt talekommunikasjonsvakt og om nødvendig etablere toveiskommunikasjon. Frekvens for Oslo traffic er 122.000 MHz, og for Kjeller traffic er frekvensen 119.100 MHz.

Absolutt minimum radiobruk er anrop på gjeldende frekvens ved flyging inn i sonen, der man angir kallesignal, type luftfartøy, posisjon, høyde og intensjoner.

Bruk av meldepunktene er frivillig, men anbefalt.

Unntak

Det er tidligere gjort unntak for ubemannede luftfartøy (droner), modellfly og for hang-, para- og speedglidere og andre lignende luftsportaktiviteter. Nå har også varmluftballonger fått et delvis unntak.

De nye sonene

Det kan ta litt tid før de nye sonene er tilgjengelig i alt av kart og informasjonsmateriell.  Oppdatering av AIP kommer for eksempel ikke før etter at forskriften hadde trådt i kraft.

Vertikal utstrekning for begge sonene er fra bakken og opp til overliggende kontrollert luftrom.

Kjeller traffic (119.100)

 • 60° 03′ 00″ N 010° 53′ 00″ E (Nittedal)
 • 59° 54′ 15″ N 010° 53′ 50″ E (Haukåsen)
 • 59° 51′ 00″ N 011° 11′ 00″ E (Midtøy)
 • 59° 54′ 00″ N 011° 18′ 00″ E (Kukollen)
 • 60° 00′ 00″ N 011° 13′ 00″ E (Sørum)

Oslo traffic (122.000)

 • 60° 03′ 00″ N 010° 53′ 00″ E (Nittedal)
 • 60° 00′ 02″ N 010° 27′ 24″ E (Aurevann)
 • 59° 57′ 07″ N 010° 22′ 38″ E (Sollihøgda)
 • 59° 48′ 42″ N 010° 16′ 03″ E (Tranby)
 • 59° 36′ 49″ N 010° 24′ 33″ E (Svelvik)
 • 59° 32′ 23″ N 010° 44′ 21″ E (Hølen)
 • 59° 39′ 39″ N 010° 59′ 58″ E (Tomter)
 • 59° 51′ 00″ N 011° 11′ 00″ E (Midtøy)
 • 59° 54′ 15″ N 010° 53′ 50″ E (Haukåsen)