Luftsport / Nyheter / 2024 / Endring av stillinger i NLF
Ola Tau Hatlestad (til venstre) og Tom Bjerke (til høyre)
Ola Tau Hatlestad (til venstre) og Tom Bjerke (til høyre)

Endring av stillinger i NLF

Det jobbes i forbundet med å effektivisere driften. Et av områdene hvor det er mye å hente, er tettere samarbeid og etter hvert muligens sammenslåing av seksjoner.

Som følge av utviklingen av sportsflysegmentet, ser vi i dag mindre og mindre forskjeller på motorfly og sportsfly.

Vi har nå kommet til et naturlig veiskille. I og med at den svært etterlengtede sportsflyforskriften, som blant annet muliggjør MTOM opp til 600/650 kg for sportsfly, og tilhørende oppdatering av sikkerhetssystemet for sportsfly, endelig kommer, er det naturlig å ha én og samme faglige ansvarlig for motorfly og sportsfly.

Det er derfor avklart at dagens fagsjef motorfly, Ola Tau Hatlestad (til venstre på bildet), også tar over fagansvaret for sportsfly fra 20. mars. Tom Bjerke (til høyre på bildet) vil fra samme dato gå over i stillingen som fagrådgiver.

Ola og Tom har samarbeidet en stund om fordelingen av oppgaver seg imellom. Endringen som gjøres nå er en viktig milepæl for organisasjonens arbeid mot mer arbeid på tvers av fagseksjonene.

 

Vi ønsker begge to lykke til i sine nye roller.