Luftsport / Nyheter / 2024 / Fareområder for luftsport – tilgang for hang- og paraglidere
Hangglider.jpg

Fareområder for luftsport – tilgang for hang- og paraglidere

Etter søknad fra NLF, har Luftfartstilsynet etablert en rekke fareområder for å tilrettelegge for luftsport i Oslo TMA og Farris TMA. Foreløpig er det bare seilfly med transponder som kan benytte disse fareområdene. NLF jobber intenst med å skaffe hang- og paraglidere tilgang.

29. september 2023 ble det etablert fareområder for bruk til luftsport i Oslo TMA og Farris TMA. Fareområdene hadde som premiss for aktivering at det ble gjennomført en sikkerhetsanalyse, og at avtalen mellom Avinor flysikring og NLF ble godkjent. Arbeidet med sikkerhetsanalysen og avtalen viste seg å bli mer omfattende enn NLF hadde antatt. Den 27. mai 2024 godkjente Luftfartstilsynet sikkerhetsanalysen og avtalen, slik at områdene kan aktiveres fra en bakkestasjon. Det er imidlertid krav om at alle som benytter fareområdene skal bruke transponder. Siden hang- og paraglidere ikke kan medbringe transponder, er det ennå ikke mulig for disse å benytte fareområdene.

NLF legger store ressurser i arbeidet med å sikre hang- og paraglidere tilgang til fareområdene. Saken er svært kompleks. Forrige torsdag hadde NLF et møte med Luftfartstilsynet i Bodø. NLF understreket her at tilgangen er svært viktig for flere tusen hang- og paragliderpiloter. Flere mulige løsningsforslag ble diskutert på møtet og i dialogen etterpå. NLF håper at det kan komme på plass en løsning raskt, til tross for at det er ferieavvikling i deler av Luftfartstilsynet. NLF forventer å komme med en ny oppdatering første uke i juli.